vašim datům dáme směr


Bezdrátové sítě

Bezdrátové sítě

 Bezdrátové sítě realizujeme na "volných" frekvencích i na frekvencích regulovaných generální licencí ČTU. Technologie spojení je závislá především na požadavku zákazníka o propustnosti, latenci spoje a na vzdálenosti, na kterou bude spoj provozován.

Používáme spoje především od Orcave, Miracle, Ceragon. Pro nenáročná připojení využíváme technologii Mikrotik

Spojení nemusí být uskutečňováno jen na bázi elektromagnetického vysílání, ale též na bázi bezkabelového optického spoje. Na tyto trasy používáme osvědčené typy značky LaserBit.

 

Přehledy standardů IEEE 802.11

 

Standard Pásmo [GHz] Maximální rychlost [Mbit/s] Fyzická vrstva
původní IEEE 802.11 2,4 2 DSSS
IEEE 802.11a 5 54 OFDM
IEEE 802.11b 2,4 11 DSSS
IEEE 802.11g 2,4 54 OFDM
IEEE 802.11n 2,4 nebo 5 Až 600 OFDM, MIMO