vašim datům dáme směr


Kamerové systémy

Kamerové systémy

 Kamerový systém (CCTVClosed Circuit Television, uzavřený televizní okruh) je užití kamer ke sledování prostor, k zobrazovní záběrů z kamer na monitorech a archivaci natočených záběrů.

Skládá se z kamer, hardwarového vybavení (hard disku, monitoru) a software. Může být doplněn i o mikrofony a reproduktory, a téměř vždy o záznamové médium pro ukládání zaznamenaných dat.

Systém múže být jak analogový tak digitální.Každý má své výhody a negativa. O použití konkrétního systému se většinou rozhodne z ohledem na požadavky zákazníka. Oba systémy se dají začlenit do EZS.