vašim datům dáme směr


Protipožární prostupy

Protipožární prostupy

Provádíme protipožární zabezpečení prostupů kabelových tras, plastového potrubí, kovového potrubí, stavebních spár a protipožárních nátěrů kabelů, včetně provádění předepsaných revizních prací podle vyhlášky MV ČR č.246/2011Sb.

K těmto pracem využíváme léty osvědčený systém protipožární ochrany společnosti HILTI.